Szerzőinknek

Kedves Szerzőink!

A PERFORMA folyóiratba szánt tanulmány elkészítéséhez útmutatásul összeállítottunk néhány alapvető formázási elvet. Kérjük, hogy a szöveget az alábbi szempontok figyelembevételével készítsék el.

A kéziratot 12-es betűméretben, 1,5-es sortávolsággal, Times New Roman betűtípusban, és „rtf” formátumban kérjük.
A tanulmányok terjedelme maximum 40000 karakter, beleértve a lábjegyzeteket és a szóközöket.

Idézetek

 • az idézetek is normál, álló betűvel szerepeljenek a szövegben
 • 4 sornál hosszabb idézetek a szövegből kiemelve, idézőjel nélkül szerepeljenek
 • a primer szövegekből származó idézeteket a főszövegben magyarul adják meg, ha létezik magyar fordítás, akkor azt idézve a fordító nevével; ha nincs még magyar fordítása, vagy valamiért nem tűnik megfelelőnek, akkor saját fordításban, ha helyenként szükségesnek érzik, az eredeti kifejezéseket vagy fordulatokat zárójelben feltüntethetik
 • az idézeten belüli idézetnél kérjük, használják a belső idézőjeleket (»«)

Hivatkozások

 • bibliográfia a cikk végén: nincs
 • az elemzett primer szövegek idézett helyeire elég a főszövegben, zárójelben hivatkozni, az első alkalommal lábjegyzetben megadva a bibliográfiai adatokat
 • minden más hivatkozás lábjegyzetben
 • kérjük, ne használják önmagában az i. m., ibid., uo. jelöléseket, hanem minden alkalommal a következő elvek szerint tüntessék fel a szakirodalomra vonatkozó hivatkozásokat:
 • Hivatkozás könyvre (első alkalommal):
  • szerző neve (az adott nyelvnek megfelelő sorrendben) utána kettőspont,
  • a könyv címe kurzívval, utána pont.
  • Ha van fordító, itt kell feltüntetni.
  • A kiadás helye, majd
  • a kiadó neve vesszővel elválasztva, végül
  • a kiadás éve, utána pont. És legvégül
  • a hivatkozott oldalszám („o.” vagy „p.” nélkül).

   Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Fordította Hidas Zoltán. Budapest, Atlantisz, 2004. 129.
 • Hivatkozás egy tanulmányra tanulmánygyűjteményben (első alkalommal):
  • szerző neve (az adott nyelvnek megfelelő sorrendben) utána kettőspont,
  • a tanulmány címe kurzívval, utána pont.
  • „In:”, a könyv adatai a fentieknek megfelelően (azonos szerző esetén „uő.”), majd
  • a tanulmány oldalszámai, végül
  • a hivatkozás oldalszáma, pont.

   Agócs Péter: Felejtés és emlékezés Pindarosz 7. iszthmoszi ódájában. In: Kroó Katalin, Ferenczi Attila (szerk.): Aranykor – Árkádia. Jelentés és irodalmi hagyományozódás. Budapest, L’Harmattan, 2007. 29–62. 35.

 • Hivatkozás folyóiratcikkre (első alkalommal):
  • szerző neve (az adott nyelvnek megfelelő sorrendben) utána kettőspont,
  • a cím normál betűkkel,
  • fordítás esetében a fordító feltüntetésével, majd pont (nincs „in:”).
  • A folyóirat neve kurzívval, sorszáma (ha van), évfolyam, szám.
  • A cikk oldalszámai, végül
  • a hivatkozás oldalszáma, pont.

   Pierre Nora: Emlékezet és történelem között: a helyek problematikája. Aetas, 1993/3. 142–157. 155.

  • Az idézett szekunder művekre tehát első alkalommal hivatkozás teljes bibliográfiai adattal (a fentiek szerint), következő előfordulásnál a szerző nevével és rövid címmel (utána közvetlenül három pont) vagy a teljes címmel+oldalszámmal.

   Nora: Emlékezet és történelem között... 157.
   Assmann: A kulturális emlékezet. 120.

Egyéb formázás

 • a rövidítések után van csak pont: ld., ti., vö., stb.
 • a századokat római számokkal jelöljük
 • a „tól–ig” jellegű számok között (pl. oldalszámok, időszakok) hosszú kötőjel van (–), nem elválasztásjel (-)

 

Köszönettel,
a szerkesztők