Rólunk

Főiskolánk bölcsészkarán a „performativitás” kérdéskörének vizsgálatára interdiszciplináris kutatócsoport alakult, mely 2014 januárjában tartotta első összejövetelét. A szerteágazó témát elsősorban azért választottuk, hogy a kar több tanszékéről és más karokról is be tudjanak kapcsolódni a filozófiával, esztétikával, irodalomtudománnyal, kultúrtörténettel, nyelvtudománnyal foglalkozó vagy más területen (pl. történelemtudomány, pedagógia, gazdaságtudomány) kutató munkatársak. A kultúratudományokban a performativitás vizsgálata olyan kutatási irányt, módszert és/vagy interpretatív keretet jelöl ki, amely elvileg minden tudományterületen alkalmazható, és mintegy feltételezi az interdiszciplináris együttműködést vagy legalábbis annak lehetőségét. A performativitás perspektívájában végzett elemzések célja, hogy maguk is performatív módon változásokat generáljanak a szellemtudományi diszkurzív mezőben és egyidejűleg dekonstruktív-kritikai szándékkal beavatkozzanak a kulturális élet nem-diszkurzív szféráiban.