Performa 3 | 2016

Tartalomjegyzék

Tanulmányok & esszék
J. Hillis Miller: Performativitás mint performansz / performativitás mint beszédaktus: Derrida sajátos performativitás-elmélete
[http://performativitas.hu/j_hillis_miller_performativitas_mint_performansz_performativitas_mint_beszedaktus_derrida_sajatos_performativitaselmelete]
Fórum
Marie Goupy: Beszélhetünk-e még kivételes állapotról a felügyeleti technológiák és a terrorizmus elleni harc korában?
[http://performativitas.hu/marie_goupy_beszelhetunke_meg_kiveteles_allapotrol_a_felugyeleti_technologiak_es_a_terrorizmus_elleni_harc_koraban]
Kiss Lajos András: A tudomány és a vallás között
Gondolatok Pavel Florenszkij: A kultusz filozófiája című könyvéről

[http://performativitas.hu/kiss_lajos_andras_a_tudomany_es_a_vallas_kozott]
Tanulmányok & esszék
Széplaky Gerda: Anyai univerzum és nyelvi tűz
A performatív beszéd poétikai alakzatai és jelentése Kornis Mihály prózájában

[http://performativitas.hu/szeplaky_gerda_anyai_univerzum_es_nyelvi_tuz]
Győri Zsolt: „Az állatok királyak! Timothy hódít!”
Menekülés, foglyul ejtettség és liminalitás Werner Herzog Medvebarát című filmjében

[http://performativitas.hu/gyori_zsolt_az_allatok_kiralyak_timothy_hodit]
Műhely
Nemes László: A filozófiai kávéház mint performatív aktus
[http://performativitas.hu/nemes_laszlo_a_filozofiai_kavehaz_mint_performativ_aktus]
Zemplén Gábor: Hárs-hegyi avatós, Éden Hotel botrányos: Aktus-individuálás és -kategorizálás
[http://performativitas.hu/zemplen_gabor_harshegyi_avatos_eden_hotel_botranyos_aktusindividualas_es_kategorizalas]
Kusper Judit: Performativitás és dialogikusság
A mese műfaji lehetőségei az irodalomban és az irodalmon túl

[http://performativitas.hu/kusper_judit_performativitas_es_dialogikussag]
Tanulmányok & esszék
J. Hillis Miller
2016

Performativitás mint performansz / performativitás mint beszédaktus: Derrida sajátos performativitás-elmélete

Hipotéziseim a következők: (1) A tánc, a zenei kompozíció vagy a színpadon eljátszott szerep értelmében vett performativitásnak ...

Tanulmányok & esszék
Széplaky Gerda
2016

Anyai univerzum és nyelvi tűz
A performatív beszéd poétikai alakzatai és jelentése Kornis Mihály prózájában

Kornis Mihály egy ideje olyan könyveket ad ki, ahol a nyomtatott példányhoz hangfelvételek társulnak, melyeken ő maga olvassa fel novelláit, regényrészleteit. S miután az írásban rögzített prózai műveket a szerző előadásában meghallgattuk, rádöb…

Tanulmányok & esszék
Győri Zsolt
2016

„Az állatok királyak! Timothy hódít!”
Menekülés, foglyul ejtettség és liminalitás Werner Herzog Medvebarát című filmjében

A Medvebarát című 2005-ös, Werner Herzog rendezésében készült film Timothy Treadwell-ről, az önjelölt medvevédőről szól. Treadwell tizenhárom nyarat töltött Alaszkában vadon élő grizzlyk közelében; ez idő alatt több mint ezer órányi videofelvételt ké…

Műhely
Nemes László
2016

A filozófiai kávéház mint performatív aktus

Az utóbbi években világszerte terjednek és egyre növekvő népszerűségre tesznek szert a filozófiai aktivitás akadémiai világon kívüli, nyilvános formái.

Műhely
Zemplén Gábor
2016

Hárs-hegyi avatós, Éden Hotel botrányos: Aktus-individuálás és -kategorizálás

A ’performatív’ ma már számos tudományterület főiskolai, egyetemi tananyagának részét képezi. Esszémben a beszédaktus-elmélet klasszikusaitól a modern érvelés-elméletek pragmatikai elköteleződésein át a válságkommunikáció bevett modelljeiig eljutva p…

Műhely
Kusper Judit
2016

Performativitás és dialogikusság
A mese műfaji lehetőségei az irodalomban és az irodalmon túl

A mese a XIX. század előtt nem elsősorban irodalmi műfajként vagy az irodalom részeként létezett, a magas irodalomhoz, vagy ahogyan majd Kazinczy nevezi, a fentebb stílhez később sem tartozott.

Fórum
Marie Goupy
2016

Beszélhetünk-e még kivételes állapotról a felügyeleti technológiák és a terrorizmus elleni harc korában?

Ebben az írásban arra a különös tényre szeretnénk rávilágítani, hogy a (személyes) adatok gyűjtésére és kezelésére szolgáló technikák vagy általában a felügyeleti technológiák növekvő alkalmazását leggyakrabban a kivételes helyzetre hivatkoz…

Fórum
Kiss Lajos András
2016

A tudomány és a vallás között
Gondolatok Pavel Florenszkij: A kultusz filozófiája című könyvéről

Lényegében egész életemben egyetlen dolgon töprengetem: a jelenség és a lényeg (noumenon) viszonyán. Folyton arról gondolkodtam, miként tárul fel, milyennek mutatkozik, illetve hogyan realizálódik a lényeg a jelenségben.