Performa 1 | 2015

Tartalomjegyzék

Tanulmányok & esszék
Uwe Wirth: Performatív keretezés, parergonális indexikalitás. Összekapcsoló írásmód szerkesztői funkció és hipertextualitás között
[http://performativitas.hu/uwe_wirth_performativ_keretezes_parergonalis_indexikalitas_osszekapcsolo_irasmod_szerkesztoi_funkcio_es_hipertextualitas_kozott]
Takács Ádám: Ígéretek: stratégia, gesztus és performativitás Jacques Derridánál
[http://performativitas.hu/takacs_adam_igeretek_strategia_gesztus_es_performativitas_jacques_derridanal]
Fórum
Nemes László: A városi filozófia mint életmód
[http://performativitas.hu/nemes_laszlo_a_varosi_filozofia_mint_eletmod]
Gendur Aliz: Közösségi élmény, kommunikáció és jelentésképzés egy zarándoklaton – nem csak hívőknek
(Korpics Márta: A szakrális kommunikáció színterei: A zarándoklat. Typotex, 2014.)

[http://performativitas.hu/gendur_aliz_kozossegi_elmeny_kommunikacio_es_jelenteskepzes_egy_zarandoklaton_nem_csak_hivoknek]
Costica Bradatan: A filozófia, egy véres ügy
[http://performativitas.hu/costica_bradatan_a_filozofia_egy_veres_ugy]
Műhely
Péter Szabina: Ideiglenes autonóm tűnődések
(Kiasztikus olvasatok Ai Weiwei munkásságának mentén)

[http://performativitas.hu/peter_szabina_ideiglenes_autonom_tunodesek]
Peter Sloterdijk: Mekkora is az „akkora”?
Megjelent 2015. április 1-jén

[http://performativitas.hu/peter_sloterdijk_mekkora_is_az_akkora]
Tanulmányok & esszék
Herbert Willems: Megrendezett események: kultúra – identitás – marketing*
A szociális alkalmak szociológiájáról: a megrendezett események struktúrája, performativitása és identitásrelevanciája

[http://performativitas.hu/herbert_willems_megrendezett_esemenyek_kultura_identitas_marketing]
Tanulmányok & esszék
Uwe Wirth
2015

Performatív keretezés, parergonális indexikalitás. Összekapcsoló írásmód szerkesztői funkció és hipertextualitás között

Hypertext című kötetének előszavában George Landow azt állítja, a dekonstruktivista irodalomelmélet és a hipertext úgy viszonyul egymáshoz...

Tanulmányok & esszék
Takács Ádám
2015

Ígéretek: stratégia, gesztus és performativitás Jacques Derridánál

Egyvalami kétségtelennek látszik: szédülés után vagyunk. A dekonstrukció lendülete vagy forgószele keltette szédülés után, mely az elmúlt négy-öt évtizedben jó néhány dolgot felkavart és átrendezett a filozófia terepén és azon kívül. Gondolkodásun…

Tanulmányok & esszék
Herbert Willems
2015

Megrendezett események: kultúra – identitás – marketing*
A szociális alkalmak szociológiájáról: a megrendezett események struktúrája, performativitása és identitásrelevanciája

A jelen tanulmány sokféle formában megjelenő szociális képződményekkel foglalkozik; olyanokkal, amelyeket különösen dramatikus eseményjellegük...

Műhely
Péter Szabina
2015

Ideiglenes autonóm tűnődések
(Kiasztikus olvasatok Ai Weiwei munkásságának mentén)

Írásomban a performanszművészet és a performatív objektum által létrehozott, a művész, a mű és a befogadó közötti megváltozott viszony artikulálására teszek kísérletet egy kortárs kínai művész, Ai Weiwei művészeti tevékenységének elemzéséve…

Műhely
Peter Sloterdijk
2015

Mekkora is az „akkora”?
Megjelent 2015. április 1-jén

A metaforáknak is van sorsuk. Amikor Buckminster Fuller 1969-ben közzétette Használati utasítás a Föld-űrhajóhoz című híres művét, élt a vakmerő, sőt utópikus feltételezéssel...

Fórum
Nemes László
2015

A városi filozófia mint életmód

Újabban egyre több figyelem kíséri a filozófia életmódként való felfogását. A filozófia mint életmód koncepció a filozófia tudományos kutatásként való felfogásának alternatívájaként jelenik meg. Sokan úgy tekintenek a filozófiára, mint elsősor…

Fórum
Gendur Aliz
2015

Közösségi élmény, kommunikáció és jelentésképzés egy zarándoklaton – nem csak hívőknek
(Korpics Márta: A szakrális kommunikáció színterei: A zarándoklat. Typotex, 2014.)

A könyv címéről nemcsak Lourdes, Mekka, a Gangesz folyó vagy Mátraverebély, vagy éppen Máriabesnyő juthat eszünkbe, de akár a mostanában...

Fórum
Costica Bradatan
2015

A filozófia, egy véres ügy

Képzeljük el, hogy a filozófia művelésének van olyan módja is, ami szigorú értelemben nem jár írással, beszédek tartásával, előadással és tanítással...