Performa 9

Tartalomjegyzék

Cogitatum
Heller Ágnes: Az eszménykép, a példakép és a rajongás tárgya – régen és most
[http://performativitas.hu/heller_agnes_az_eszmenykep_a_peldakep_es_a_rajongas_targya_regen_es_most]
Nemes László: A példakép filozófiája
[http://performativitas.hu/nemes_laszlo_a_peldakep_filozofiaja]
Linda Zagzebski: Erkölcsi egzemplarizmus
[http://performativitas.hu/linda_zagzebski_erkolcsi_egzemplarizmus]
Limes
Boldizsár Ildikó: Mintaadó mesehősök
[http://performativitas.hu/boldizsar_ildiko_mintaado_mesehosok]
Guszmann Gergely: A hős, a grand homme és a mártír fogalmának történetisége és nemzetivé tétele
[http://performativitas.hu/guszmann_gergely_a_emhosem_a_emgrand_hommeem_es_a_emmartirem_fogalmanak_tortenetisege_es_nemzetive_tetele]
Tompa Andrea: Tökéletesek és töredékesek – példaképek Jézustól a kortárs színházig
[http://performativitas.hu/tompa_andrea_tokeletesek_es_toredekesek_peldakepek_jezustol_a_kortars_szinhazig]
Ars
Kaló Krisztina: A levélforma Jean Schlumberger Egy boldog ember (1921) és A kiöregedett oroszlán (1924) című regényeiben
[http://performativitas.hu/kalo_krisztina_a_levelforma_jean_schlumberger_emegy_boldog_emberem_1921_es_ema_kioregedett_oroszlanem_1924_cimu_regenyeiben]
Cogitatum
Heller Ágnes
2019

Az eszménykép, a példakép és a rajongás tárgya – régen és most

A példakép, az eszménykép és a rajongás tárgyához nappali álmok kapcsolódnak. A nappali álmok a nagyobb hatalom, a rendkívüli képesség, a hősies cselekedet, a kitüntetés, az elismerés – akár a jövő, akár a történelem elismerése – utáni vágyról…

Cogitatum
Nemes László
2020

A példakép filozófiája

Az erényes és jó élethez vezető út egyik meghatározó módjának tartották erkölcsi és intellektuális példaképek választását és követését, leginkább úgy, hogy ez a két szempont, az erkölcsi és a szellemi, nem különült el egymástól.

Cogitatum
Linda Zagzebski
2019

Erkölcsi egzemplarizmus

Tételezésem szerint egy kiemelkedően jó személy csodálatra méltó, azt pedig, hogy mi méltó a csodálatra, a csodálat érzelme révén azonosítjuk.

Limes
Boldizsár Ildikó
2019

Mintaadó mesehősök

Abban a pillanatban, amint a mesemondó a gyerekek lelki valóságának megfelelő mesébe kezd, lehetetlen kivonódni a mese hatása alól. A gondosan kiválasztott mesék elementáris erővel hatnak, hiszen a mesemondó mindig is a tudattalan képviselőjeké…

Limes
Guszmann Gergely
2020

A hős, a grand homme és a mártír fogalmának történetisége és nemzetivé tétele

A politikai hatalom által a nemzet erényeiként feltüntetett tulajdonságok ötvöződnek a nemzet hőseiben, akik maguk is az aktuális hatalmi berendezkedés reprezentációiként jelennek meg a politikai mezőben.

Limes
Tompa Andrea
2019

Tökéletesek és töredékesek – példaképek Jézustól a kortárs színházig

Mitől vagyunk lenyűgözve e produkció és ennyi emberi töredékesség láttán? Legegyszerűbben fogalmazva attól az egyszerű, egyedi és személyes, tudatosan átélt és láthatóvá váló töredékességtől, amely hozzáférhetővé teszi magát számunkra. Megtartja ide…

Ars
Kaló Krisztina
2019

A levélforma Jean Schlumberger Egy boldog ember (1921) és A kiöregedett oroszlán (1924) című regényeiben

A tartalomhoz illő, gondos forma- és hangnemválasztás, az egyetlen szereplő tollából született elbeszélés, a szerző teljes háttérbe vonulása izgalmas olvasmányélményt nyújt. Mindkét regényben szinte részesei vagyunk az elbeszélő és a címze…

A szám szerkesztői:
Kicsák Lóránt
Körömi Gabriella
Nemes László
Széplaky Gerda 

A címlap az Odüsszeusz és a Szirének című római mozaikkép felhasználásával készült.