Performa 10

Tartalomjegyzék

Cogitatum
Takács Ádám: Normativitás és emancipáció Foucault-nál
[http://performativitas.hu/takacs_adam_normativitas_es_emancipacio_foucaultnal]
Ullmann Tamás: Emancipáció és szubjektum
[http://performativitas.hu/ullmann_tamas_emancipacio_es_szubjektum]
Szücs László Gergely: A „privát szféra” felszabadítása a digitalizáció korában: két megközelítés
[http://performativitas.hu/szucs_laszlo_gergely_a_privat_szfera_felszabaditasa_a_digitalizacio_koraban_ket_megkozelites]
Limes
Vermes Katalin: Játszó életöröm: a mozgásimprovizáció fenomenológiája
[http://performativitas.hu/vermes_katalin_jatszo_eletorom_a_mozgasimprovizacio_fenomenologiaja]
Horváth Eszter: Emancipáció avagy az ész többlete
[http://performativitas.hu/horvath_eszter_emancipacio_avagy_az_esz_tobblete]
Békés Vera: Emancipáció és autoritatív tudás
[http://performativitas.hu/bekes_vera_emancipacio_es_autoritativ_tudas]
Ars
Kusper Judit: Periodikus emancipáció
Az Uránia folyóirat emancipációfogalmai a 18. század végén

[http://performativitas.hu/kusper_judit_periodikus_emancipacio]
Deczki Sarolta: Szabó Magda, Agatha Christie és Szapphó
Az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis antológiák hatása a női irodalom alakulására

[http://performativitas.hu/deczki_sarolta_szabo_magda_agatha_christie_es_szappho]
Moklovsky Réka: Virginia szobája
Női terek és emancipációs lehetőségek Virginia Woolf Saját szoba című művében

[http://performativitas.hu/moklovsky_reka_virginia_szobaja]
Csató Anita: Hol maradnak a női hősök a középiskolai olvasmányokból?
Az emancipáció arcai Szabó T. Anna Senki madara c. művében

[http://performativitas.hu/csato_anita_hol_maradnak_a_noi_hosok_a_kozepiskolai_olvasmanyokbol]
Cogitatum
Takács Ádám
2020

Normativitás és emancipáció Foucault-nál

E kérdést talán úgy lehetne általánosan megfogalmazni, hogy hoznak-e történeti elemzésekre alapozott elméleti kérdésfelvetései filozófiailag releváns vagy megfelelően teherbíró eredményeket?

Cogitatum
Ullmann Tamás
2020

Emancipáció és szubjektum

Az emancipáció fogalma a függő helyzetből, alárendeltségből, elnyomás alól való felszabadítást jelöli. A latin emancipo ige konkrétabban az atyai hatalom alóli elbocsátást, felszabadítást, önállónak nyilvánítást jelentette.

Cogitatum
Szücs László Gergely
2020

A „privát szféra” felszabadítása a digitalizáció korában: két megközelítés

Egyes teoretikusok már a kilencvenes években meglepően reális diagnózist adtak a digitális és kommunikációs forradalom hatásairól.

Limes
Vermes Katalin
2020

Játszó életöröm: a mozgásimprovizáció fenomenológiája

Az elemzésben támaszkodni fogok Huizinga és Winnicott játékelméletére, valamint Caillois játéktipológiájára.

Limes
Horváth Eszter
2020

Emancipáció avagy az ész többlete

Kant Mi a felvilágosodás? című esszéje közel kétszázötven éve alapjául szolgál mindannak, amit a történeti háttér mellőzésével, általánosan emancipációnak nevezünk: emancipáció az, ami a felvilágosodás szellemében felszabadítja a gondolkodásu…

Limes
Békés Vera
2020

Emancipáció és autoritatív tudás

Tudáson ma – egészen általános fogalmazásban – a releváns információkhoz való „könnyed” vagyis gyors, kevés számú lépést igénylő hozzáférést szoktunk érteni. S itt hallgatólagosan feltételezzük bizonyos határozott képességek meglétét, melyek birt…

Ars
Kusper Judit
2020

Periodikus emancipáció
Az Uránia folyóirat emancipációfogalmai a 18. század végén

Az önmagunkról alkotott kép nem csupán saját alkotásunk: megtalálható benne mindaz, amit életünk során kívülről, a mindenkori társadalomtól, a szűkebb szocializációs közegből (családunktól, közeli barátainktól) kapunk, és amit a belülről érkező int…

Ars
Deczki Sarolta
2020

Szabó Magda, Agatha Christie és Szapphó
Az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis antológiák hatása a női irodalom alakulására

Aki az utóbbi években követte a kortárs magyar irodalom alakulásait, annak az a benyomása alakulhatott ki, mintha javult volna a női szerzők helyzete a kortárs irodalomban és irodalmi életben.

Ars
Moklovsky Réka
2020

Virginia szobája
Női terek és emancipációs lehetőségek Virginia Woolf Saját szoba című művében

A szerzőhöz csatlakozva többek között azokra a kérdésekre kerestem a választ, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy nő a maga ura lehessen, mit jelent pontosan a címbeli „saját szoba”, és milyen az oda elvonuló, ott dolgozó nő.

Ars
Csató Anita
2020

Hol maradnak a női hősök a középiskolai olvasmányokból?
Az emancipáció arcai Szabó T. Anna Senki madara c. művében

Számos kutatás felhívja rá a figyelmet, hogy az olvasóvá nevelés egyre égetőbb kérdést jelent napjainkban.

A szám szerkesztői:

Kicsák Lóránt
Körömi Gabriella
Kusper Judit

A címlap Gen. Jones' "FORWARD" – suffragettes (1910-15 körül; George Grantham Bain
Collection; Library of Congress) című fotó felhasználásával készült. In:
https://www.flickr.com/photos/library_of_congress/4690770530/in/gallery-benjamino-
72157625940010249/