Performa 7 | 2018

Genderkérdések: a társadalmi nemek performativitása

Tartalomjegyzék

Cogitatum
Domonkosi Ágnes: A megszólítások és a nemi szerepek konstruálása
[http://performativitas.hu/domonkosi_agnes_a_megszolitasok_es_a_nemi_szerepek_konstrualasa]
Körömi Gabriella: Női test, női identitás Yasmina Khadra Kabul fecskéi és Atiq Rahimi Türelemkő című regényében
[http://performativitas.hu/koromi_gabriella_noi_test_noi_identitas_yasmina_khadra_kabul_fecskei_es_atiq_rahimi_turelemko_cimu_regenyeben]
Kusper Judit: Esszé az asszonynévről, avagy hogyan válhat márkanévvé a személynév
[http://performativitas.hu/kusper_judit_essze_az_asszonynevrol_avagy_hogyan_valhat_markanevve_a_szemelynev]
Onder Csaba: A magyar nyelvújítási harc gender-témáiból. A szupernaturális és az igaz érzésű szűz
[http://performativitas.hu/onder_csaba_a_magyar_nyelvujitasi_harc_gendertemaibol_a_szupernaturalis_es_az_igaz_erzesu_szuz]
Takács Judit:: Nők megnevezése és névhasználata gendernyelvészeti szempontból. Egy preferenciavizsgálat tanulságai
[http://performativitas.hu/takacs_judit_nok_megnevezese_es_nevhasznalata_gendernyelveszeti_szempontbol_egy_preferenciavizsgalat_tanulsagai]
Limes
Kaló Krisztina: A Csodanő mint performatív popkulturális jelenség
[http://performativitas.hu/kalo_krisztina_a_csodano_mint_performativ_popkulturalis_jelenseg]
Ars
Széplaky Gerda: KOROM TEJ. Nőiség és áldozatiság Frida Kahlo festészetében
[http://performativitas.hu/szeplaky_gerda_korom_tej_noiseg_es_aldozatisag_frida_kahlo_festeszeteben]
Cogitatum
Domonkosi Ágnes
2018

A megszólítások és a nemi szerepek konstruálása

A megszólítások és a beszédpartnerre utaló elemek a nyelvi tevékenység olyan összetevői, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a társas kapcsolatok és kapcsolathálózatok jellegével, alakulásával és alakíthatóságával; használatuk, változatai…

Cogitatum
Körömi Gabriella
2018

Női test, női identitás Yasmina Khadra Kabul fecskéi és Atiq Rahimi Türelemkő című regényében

Az irodalmi szövegek testábrázolásainak és testképeinek vizsgálata a filozófiai és elbeszéléselméleti gondolkodásban bekövetkezett változásoknak köszönhetően – performatív fordulat, dekonstrukció, genderelméletek, térbeli fordulat − az utóbbi évt…

Cogitatum
Kusper Judit
2018

Esszé az asszonynévről, avagy hogyan válhat márkanévvé a személynév

Az elnevezés és elhelyezés igénye egyidős az ember kognitív képességeivel: egy név egyszerre jelöli az egyén kisebb vagy nagyobb közösséghez való kapcsolódását, relációit, ugyanakkor emellett vagy ezen belül az egyénítését, egyediesítését is.

Cogitatum
Onder Csaba
2018

A magyar nyelvújítási harc gender-témáiból. A szupernaturális és az igaz érzésű szűz

Az Új szellem, vagyis Újmagyarok útja Helikonra című, 1824-ben Szegeden megjelent szatirikus pamflet kapcsán, amely műfaját tekintve három felvonásból álló komédia, elsősorban a darab női szereplőire szeretném ráirányítani a figyelmet, leginkább…

Cogitatum
Takács Judit:
2018

Nők megnevezése és névhasználata gendernyelvészeti szempontból. Egy preferenciavizsgálat tanulságai

A név nyelvi és kulturális univerzáléként minden kultúra alapeleme.

Limes
Kaló Krisztina
2018

A Csodanő mint performatív popkulturális jelenség

Óriás plakátokról néz le ránk, halandó mozilátogatókra a Csodanő2 című, a bevételt és a kritikákat nézve is sikeresnek mondható mozifilm címszereplője, és mint olvassuk a filmvilágról szóló hírekben, 2019 decemberében érkezik is a következő rész.

Ars
Széplaky Gerda
2018

KOROM TEJ. Nőiség és áldozatiság Frida Kahlo festészetében

Vajon tekinthetjük-e feminista művésznek Frida Kahlót? Vajon olyasfajta nőművész volt-e, aki harcos attitűddel rontott neki a patriarchális nőképnek?

 

A szám szerkesztői:
Körömi Gabriella
Kusper Judit

Olvasószerkesztő: Kusper Judit

A borítókép a https://pixabay.com/hu/maszkok-arany-velence-karnev%C3%A1l-arc-758728/ kép felhasználásával készült.