Performa 6 | 2017

Bölcseleti invenciók

Tartalomjegyzék

Cogitatum
Heller Ágnes: Feltaláltad a puskaport: felfedezted a csövön a lyukat
[http://performativitas.hu/heller_agnes_feltalaltad_a_puskaport_felfedezted_a_csovon_a_lyukat]
Horváth Eszter: Intuíció, invenció, intenció (Psyché rejtélye)
[http://performativitas.hu/horvath_eszter_intuicio_invencio_intencio_psyche_rejtelye]
Kulcsár-Szabó Zoltán: Konvenció és szuperperformatívum Austinnál
[http://performativitas.hu/kulcsarszabo_zoltan_konvencio_es_szuperperformativum_austinnal]
Limes
Kicsák Lóránt: A társadalmi képzelőerő szerepe a társadalmi-történelmi világ konstitúciójában és megváltoztatásában \\\"Cornélius Castoriadis reménye\\\"
[http://performativitas.hu/kicsak_lorant_a_tarsadalmi_kepzeloero_szerepe_a_tarsadalmitortenelmi_vilag_konstituciojaban_es_megvaltoztatasaban_cornelius_castoriadis_remenye]
Ars
Loboczky János: Történelem és invenció Schiller Don Carlos című drámájában
[http://performativitas.hu/loboczky_janos_tortenelem_es_invencio_schiller_don_carlos_cimu_dramajaban]
Lőrincz Csongor: Költői invenció materializáció és hívás között (József Attila)
[http://performativitas.hu/lorincz_csongor_koltoi_invencio_materializacio_es_hivas_kozott_jozsef_attila]
Deczki Sarolta: Debreceni reálfantasztikum
Az invenció Tar Sándor prózájában

[http://performativitas.hu/deczki_sarolta_debreceni_realfantasztikum]
Cogitatum
Heller Ágnes
2017

Feltaláltad a puskaport: felfedezted a csövön a lyukat

Mondanom sem kell, hogy a homo sapiens, mióta beszélt, azaz gondolkozott, mindig is feltalált valamit. Csakhogy ezek a találmányok lassan alakultak ki, s nem nevekhez fűződtek.

Cogitatum
Horváth Eszter
2017

Intuíció, invenció, intenció (Psyché rejtélye)

„»Az az szóval kezdődik hát e szöveg…« Ez az igitur egy Psychéhez szól, neki és előtte, de róla is beszél, psyché pedig nem lenne más...

Cogitatum
Kulcsár-Szabó Zoltán
2017

Konvenció és szuperperformatívum Austinnál

A beszédaktus-elmélet talán egyetlen tézise sem hiányolhatja a beszédtettek konvenciókra való visszavezethetőségébe vett hitet. De mi is egy konvenció?

Limes
Kicsák Lóránt
2017

A társadalmi képzelőerő szerepe a társadalmi-történelmi világ konstitúciójában és megváltoztatásában \\\"Cornélius Castoriadis reménye\\\"

Nem minden tanulság nélkül való felidézni Jacques Derrida Psyché-tanulmányának...

Ars
Loboczky János
2017

Történelem és invenció Schiller Don Carlos című drámájában

Tanulmányomban azt a kérdést járom körül, hogy Schiller történelmi drámáiban – különös tekintettel a Don Carlosra ...

Ars
Lőrincz Csongor
2017

Költői invenció materializáció és hívás között (József Attila)

József Attila avantgárd ihletettségű (leginkább Kassák költészetétől inspirált) költészete érdekes példája lehet ...

Ars
Deczki Sarolta
2017

Debreceni reálfantasztikum
Az invenció Tar Sándor prózájában

Tar Sándor prózájával kapcsolatban többször előkerül a „korszerűtlen” jelző. Első kötete, A 6714-es személy 1981-ben jelent meg...

 

A szám szerkesztői:
Kicsák Lóránt 
Széplaky Gerda

Olvasószerkesztő: Kusper Judit 

A borító Louis de Boullogne II: Uránia, a csillagászat múzsája című művének a felhasználásával készült.