Performa 5 | 2017

Művészeti invenciók

Tartalomjegyzék

Cogitatum
Simon Attila: „A múzsák leleménye” Platón Ión című dialógusában
[http://performativitas.hu/simon_attila_a_muzsak_lelemenye_platon_ion_cimu_dialogusaban]
Darida Veronika: A vágy felfedezése
[http://performativitas.hu/darida_veronika_a_vagy_felfedezese]
Limes
Széplaky Gerda: Vég nélküli sötétség
Az invenció nélküli lét tapasztalata Tarr Béla műveiben

[http://performativitas.hu/szeplaky_gerda_veg_nelkuli_sotetseg]
Ars
Szűcs Attila: „Minden megvolt, mielőtt meglett volna”
[http://performativitas.hu/szucs_attila_minden_megvolt_mielott_meglett_volna]
Szíjártó Imre: A nulláról kezdeni
Korai filmesztétikák képe a film születéséről

[http://performativitas.hu/szijarto_imre_a_nullarol_kezdeni]
Kérchy Vera: A Westworld mechanikus színpada
Filmes újítás vagy színházi örökség?

[http://performativitas.hu/kerchy_vera_a_westworld_mechanikus_szinpada]
Kerékgyártó Béla: Invenció a kortárs építészetben – három példa tükrében
[http://performativitas.hu/kerekgyarto_bela_invencio_a_kortars_epiteszetben_harom_pelda_tukreben]
Cogitatum
Simon Attila
2017

„A múzsák leleménye” Platón Ión című dialógusában

Sókratés az Ión középső részében, az enthusiasmos (istennel való eltelés, istentől való megszállottság) elméletének alátámasztására adja elő a chalkisi Tynnichos, a „leggyarlóbb költő” történetét (534d4-535a1).

Cogitatum
Darida Veronika
2017

A vágy felfedezése

A Stanzák,1 Giorgio Agamben egyik korai műve, a kritika státuszának kérdésével kezdődik. A kritikától, szemben a szépirodalommal, mindig valamiféle eredményt várunk vagy legalábbis alátámasztható téziseket.

Limes
Széplaky Gerda
2017

Vég nélküli sötétség
Az invenció nélküli lét tapasztalata Tarr Béla műveiben

„Az invenció nyilvánvalóvá tesz: teljessé teszi és visszatükrözi Isten kinyilatkoztatását, de miközben teljessé teszi, ki is egészíti, miközben visszatükrözi, ki is pótolja” – írja Schellinget interpretálva Derrida Psyché – A más föltalálása című e…

Ars
Szűcs Attila
2017

„Minden megvolt, mielőtt meglett volna”

„Ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt.”

Ars
Szíjártó Imre
2017

A nulláról kezdeni
Korai filmesztétikák képe a film születéséről

Jelen tanulmány néhány korai filmelméleti munkában azt vizsgálja, hogy a szerzők miként értékelik azt a különleges művelődéstörténeti pillanatot, amely a film megjelenésével bekövetkezett: a 20. század első évtizedeiben az elemzők egy új kifejez…

Ars
Kérchy Vera
2017

A Westworld mechanikus színpada
Filmes újítás vagy színházi örökség?

A nyolcvanas évek science fiction történeteinek fontos figuráját, a metafizikus oppozíciókat (mindenekelőtt az ember–gép ellentétpárt) elbizonytalanító androidot hagyományosan a posztmodern paradigmaváltás termésének szokás tekinteni s annak mé…

Ars
Kerékgyártó Béla
2017

Invenció a kortárs építészetben – három példa tükrében

Derrida a Psyché – A más föltalálása című előadásában az invenciót az emberhez mint szubjektumhoz kötődő, váratlan eseményként írja le. Ugyanakkor ahhoz, hogy egy találmány találmánnyá váljon, szerinte „meg kell kapnia a találmány státuszát, […ami]…

A szám szerkesztői:
Kicsák Lóránt
Széplaky Gerda

Olvasószerkesztő: Kusper Judit 

A borító Szűcs Attila: Sárga fej (2017) című művének a felhasználásával készült.