Performa 4 | 2016

Tartalomjegyzék

Tanulmányok & esszék
Gernot Böhme: A dolog és eksztázisai A dologszerűség ontológiája és esztétikája
[http://performativitas.hu/gernot_bohme_a_dolog_es_eksztazisai_a_dologszeruseg_ontologiaja_es_esztetikaja]
Vilém Flusser: Az emelőről
[http://performativitas.hu/vilem_flusser_az_emelorol]
Vilém Flusser: Az edényről
[http://performativitas.hu/vilem_flusser_az_edenyrol]
Bruno Latour: Megbarátkozni a technikákkal
[http://performativitas.hu/bruno_latour_megbaratkozni_a_technikakkal]
Műhely
Thomas Schestag: A nem legyűrt nyelv
Hannah Arendt költészetelmélete

[http://performativitas.hu/thomas_schestag_a_nem_legyurt_nyelv]
Szabó Csaba: Vázlatos bekezdések a dolgok performativitásáról
(1. A dolog Heideggernél – részlet)

[http://performativitas.hu/szabo_csaba_vazlatos_bekezdesek_a_dolgok_performativitasarol]
Charles de Roche: „… dologszerű és halandó, mint mi magunk”
[http://performativitas.hu/charles_de_roche_dologszeru_es_halando_mint_mi_magunk]
Fórum
Asztalos Éva: Eleven tárgyak
(Francis Ponge: A dolgok oldalán. Fordította Szabó Marcell, Tóth Réka, Varga Mátyás. Budapest, L’Harmattan, 2016.)

[http://performativitas.hu/asztalos_eva_eleven_targyak]
Bacsa Gábor: Szerves és szervetlen formátlan formák – az archívumból és a mindennapokból
(Tolnai Ottó: Világpor. Budapest, Jelenkor, 2016)

[http://performativitas.hu/bacsa_gabor_szerves_es_szervetlen_formatlan_formak_az_archivumbol_es_a_mindennapokbol]
Francis Ponge: A korsó (La cruche) [1947]
[http://performativitas.hu/francis_ponge_a_korso_la_cruche_1947]
Tanulmányok & esszék
Gernot Böhme
2016

A dolog és eksztázisai A dologszerűség ontológiája és esztétikája

Az újkori esztétikában – ahogy a művészetben is – a természet valamiképpen már mindig is téma volt. Esztétikai elméletként azonban sohasem a természet, hanem mindig a szubjektum elmélete volt.

Tanulmányok & esszék
Vilém Flusser
2016

Az emelőről

Aki támpontra lelt, képes kiforgatni a világot sarkaiból. Ez az emelő princípiuma, amire elsőként nem Arkhimédész jött rá, hanem legkésőbb elődje a Neander-völgyben.

Tanulmányok & esszék
Vilém Flusser
2016

Az edényről

Az Úr így szólt: „Így töröm össze e népet […], amint összetörhető e cserépedény (…).”1 A következőkben ennek a fenyegető próféciának az értelmezésére kerül sor.

Tanulmányok & esszék
Bruno Latour
2016

Megbarátkozni a technikákkal

Létezik egy James pragmatizmusával és Whitehead spekulatív filozófiájával érintkező hagyomány, amely a létmódokként meghatározott elöljárószókra támaszkodik.

Műhely
Thomas Schestag
2016

A nem legyűrt nyelv
Hannah Arendt költészetelmélete

Kezdetben vala, egy régi hagyomány és fordítás szerint, az Íge, a Szó: verbum, logos. És az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge, a Szó.

Műhely
Szabó Csaba
2016

Vázlatos bekezdések a dolgok performativitásáról
(1. A dolog Heideggernél – részlet)

A dolgok performativitásáról beszélni, úgy tetszik, nem volt kézenfekvő, nem mutatkozott különösebben vonzó kérdésiránynak sem a filozófiai, sem az irodalom- vagy kultúratudományos diskurzusokban jó ideig még azután sem, hogy a performativitás kül…

Műhely
Charles de Roche
2016

„… dologszerű és halandó, mint mi magunk”

„A költészet, Hölgyeim és Uraim –: ez a végtelenné-beszélése csupa halandóságnak és hiábavalóságnak!”

Fórum
Asztalos Éva
2016

Eleven tárgyak
(Francis Ponge: A dolgok oldalán. Fordította Szabó Marcell, Tóth Réka, Varga Mátyás. Budapest, L’Harmattan, 2016.)

„Ön mind a szövegben, mind az olvasó helyzetében új térfogalmat kíván bevezetni: ez forradalmasítja az alanynak a tárgyakhoz, illetve a tárgyaknak az alanyhoz való viszonyát, valamint mindkettőnek az íráshoz való viszonyát, mely utóbbi maga is a tá…

Fórum
Bacsa Gábor
2016

Szerves és szervetlen formátlan formák – az archívumból és a mindennapokból
(Tolnai Ottó: Világpor. Budapest, Jelenkor, 2016)

A Világpor új kiadásának olvasója nemcsak azért van más helyzetben, mint a korábbié, mert az első és a mostani megjelenés között eltelt huszonhat év az élet legkülönbözőbb területein hozott, illetve – kisebb-nagyobb meglepetésre – nem hoz…

Fórum
Francis Ponge
2016

A korsó (La cruche) [1947]

Nincs még egy szó, amely úgy cseng, mint a korsó. Annak az U-nak köszönhetően, mely a közepén nyílik, a korsó a lehető legüregesebb, és a maga módján az.