Performa 2 | 2015

Tartalomjegyzék

Műhely
Vajda Mihály: Hogyan lehet eseményszerűen felolvasni?
[http://performativitas.hu/vajda_mihaly_hogyan_lehet_esemenyszeruen_felolvasni]
Valastyán Tamás: Recipe Kant – az esztétikai eszme mint a performativitás iniciatívája
[http://performativitas.hu/valastyan_tamas_recipe_kant_az_esztetikai_eszme_mint_a_performativitas_iniciativaja]
Tanulmányok & esszék
Kicsák Lóránt: A dekonstrukció performativitása
[http://performativitas.hu/kicsak_lorant_a_dekonstrukcio_performativitasa]
Loboczky János: Hermeneutika és performativitás
[http://performativitas.hu/loboczky_janos_hermeneutika_es_performativitas]
Műhely
Péter Szabina: Képhatársértések
[http://performativitas.hu/peter_szabina_kephatarsertesek]
Tanulmányok & esszék
Dieter Mersch: Performativitás, politika, erőszak. Az ellenállásról
[http://performativitas.hu/dieter_mersch_performativitas_politika_eroszak_az_ellenallasrol]
Fórum
Csanálosi Roland: Úton egy új nevelési eszme felé:
a kritikai pedagógia egyik jelentős képviselőjének korszakalkotó gondolatairól

[http://performativitas.hu/csanalosi_roland_uton_egy_uj_nevelesi_eszme_fele]
Costica Bradatan: Fény a jövőbe: a haldokló test politikai szerepei
[http://performativitas.hu/costica_bradatan_feny_a_jovobe_a_haldoklo_test_politikai_szerepei]
Tóth Angelika: Személyes szabadság, avagy az élet értelme
[http://performativitas.hu/toth_angelika_szemelyes_szabadsag_avagy_az_elet_ertelme]
Tanulmányok & esszék
Kicsák Lóránt
2015

A dekonstrukció performativitása

Ha külön vizsgálatot szentelünk annak a kérdésnek, hogy milyen szerepet tölt be a performativitás – mint fogalom és mint erre rátámaszkodó esemény-gyakorlat – a dekonstrukcióban, akkor...

Tanulmányok & esszék
Loboczky János
2015

Hermeneutika és performativitás

D. Bachmann-Medick megállapítása szerint a „performatív fordulat a cselekvések és cselekvésesemények kifejezés-dimenziója felé fordítja figyelmünket, beleértve abba a színrevitel szociális kultúráját is.

Tanulmányok & esszék
Dieter Mersch
2015

Performativitás, politika, erőszak. Az ellenállásról

Az itt következő megfontolások a ›politikairól‹ szólnak, és különösen arról, amit a ›politikai eltűnésének‹ nevezhetnénk. Először is azt kell figyelembe vennünk, hogy a ›politika‹ és a ›politikai‹ kifejezések többértelműek...

Műhely
Vajda Mihály
2015

Hogyan lehet eseményszerűen felolvasni?

Nos, kedves konferenciaszervezők, nagyon köszönöm a meghívást. De talán nem is annyira a meghívást, melyet kezdetben ódzkodtam elfogadni, hanem hogy végül is megértettétek velem, hogy… Na mit is?

Műhely
Valastyán Tamás
2015

Recipe Kant – az esztétikai eszme mint a performativitás iniciatívája

A kanti esztétikai gondolkodás hatástörténete meglehetősen ellentmondásos. Vannak, akik egyenesen a harmadik Kritikában körvonalazódó esztétikai tapasztalat alapbeállítódásából, azaz a szabadságként értelmezett reflexiós ítéletből...

Műhely
Péter Szabina
2015

Képhatársértések

A 20. századi és a kortárs művészet területén rendre hangsúlyos szereppel bír a mű performatív jellege. Például akkor, ha egy műalkotás tetszőleges viszonyban áll a cselekvéssel...

Fórum
Csanálosi Roland
2015

Úton egy új nevelési eszme felé:
a kritikai pedagógia egyik jelentős képviselőjének korszakalkotó gondolatairól

Az Eszterházy Károly Főiskola gondozásában jelent meg Carmel Borg, Mario Cardona és Sandro Caruana művének magyar fordítása. Carmel Borg a Máltai Egyetem Neveléstudományi Karának docense...

Fórum
Costica Bradatan
2015

Fény a jövőbe: a haldokló test politikai szerepei

Szokásosan a politika főként élő testekről szól – összegyűlt és szétoszlatott, éhes és jól táplált, vándorló vagy letelepedett testekről. Egy testek nélküli világban nem lenne politika, nem lenne rá igény.

Fórum
Tóth Angelika
2015

Személyes szabadság, avagy az élet értelme

Ahogyan azt az előszóban olvashatjuk, Fischer számára e kötet magyar nyelvű megjelenése nem csupán szakmai szempontból, de személyes okokból is igen fontos. Apai nagyapja emigrálni kényszerült Amerikába...