Performa 13

Tartalomjegyzék

Cogitatum
Timár Andrea: Immunpoétika: Thomas Mann, Halál Velencében
(René Girard, Roberto Esposito, Michel Foucault, Giorgio Agamben, és Hannah Arendt nyomán)

[http://performativitas.hu/timar_andrea_immunpoetika_thomas_mann_halal_velenceben]
[https://doi.org/10.24361/Performa.2022.13.1]
Schreiner Dénes: Epidémikus testtapasztalat és testkép – a „para-groteszk”
[http://performativitas.hu/schreiner_denes_epidemikus_testtapasztalat_es_testkep_a_paragroteszk]
[https://doi.org/10.24361/Performa.2022.13.2]
Kicsák Lóránt: Közösség, önvédelem, önkorlátozás − Az autoim- munitás és autoimmunizáció etiko-politiko-ontologikája I.
[http://performativitas.hu/kicsak_lorant_kozosseg_onvedelem_onkorlatozas_az_autoim_munitas_es_autoimmunizacio_etikopolitikoontologikaja_i]
[https://doi.org/10.24361/Performa.2022.13.3]
Horváth Eszter: Humán, inhumán, poszthumán – a pislákoló értelem korában
[http://performativitas.hu/horvath_eszter_human_inhuman_poszthuman_a_pislakolo_ertelem_koraban]
[https://doi.org/10.24361/Performa.2022.13.4]
Limes
Fodor Péter: A Dibiasky-szindróma
Megjegyzések a koronavírus-járvány mozgóképi emlékezetéről

[http://performativitas.hu/fodor_peter_a_dibiaskyszindroma]
[https://doi.org/10.24361/Performa.2022.13.5]
Gyuris Norbert: A szimuláció vége: a vírusválság allegóriája
[http://performativitas.hu/gyuris_norbert_a_szimulacio_vege_a_virusvalsag_allegoriaja]
[https://doi.org/10.24361/Performa.2022.13.]
Koltay Tibor: Az infodémia és az írástudások
[http://performativitas.hu/koltay_tibor_az_infodemia_es_az_irastudasok]
[https://doi.org/10.24361/Performa.2022.13.7]
Kis Miklós: A Covid-19 járvány hatása az ember-robot kapcsolatok jövőjére
[http://performativitas.hu/kis_miklos_a_covid19_jarvany_hatasa_az_emberrobot_kapcsolatok_jovojere]
[https://doi.org/10.24361/Performa.2022.13.8]
Ars
Széplaky Gerda: Pestis – sebek nélkül
Betegségreprezentáció a keresztény képzőművészetben

[http://performativitas.hu/szeplaky_gerda_pestis_sebek_nelkul]
[https://doi.org/10.24361/Performa.2022.13.9]
Kricsfalusi Beatrix: A vírusok háborúja Válság, járvány és teatralitás posztpandémiás távlatairól
[http://performativitas.hu/kricsfalusi_beatrix_a_virusok_haboruja_valsag_jarvany_es_teatralitas_posztpandemias_tavlatairol]
[https://doi.org/10.24361/Performa.2022.13.10]
Körömi Gabriella: „... a pestisnek is megvan a maga jótéteménye”. Az újrakezdés lehetőségei Camus A pestis, Giono Huszár a háztetőn, Le Clézio ’A karantén’ c. regényeiben
[http://performativitas.hu/koromi_gabriella_a_pestisnek_is_megvan_a_maga_jotetemenye_az_ujrakezdes_lehetosegei_camus_a_pestis_giono_huszar_a_hazteton_le_clezio_a_karanten_c_regenyeiben]
[https://doi.org/10.24361/Performa.2022.13.11]
Maczák Ibolya: Maradj otthon! Padányi Bíró Márton pestis idején mondott prédikációja 1739-ből
[http://performativitas.hu/maczak_ibolya_maradj_otthon_padanyi_biro_marton_pestis_idejen_mondott_predikacioja_1739bol]
[https://doi.org/10.24361/Performa.2022.13.12]
Cogitatum
Timár Andrea
2023

Immunpoétika: Thomas Mann, Halál Velencében
(René Girard, Roberto Esposito, Michel Foucault, Giorgio Agamben, és Hannah Arendt nyomán)

A járvány sújtotta közösségek tagjai differenciálatlan masszát, tö- meget képeznek, ahol az erőszak is fertőzés útján, mimetikusan terjed.

Cogitatum
Schreiner Dénes
2023

Epidémikus testtapasztalat és testkép – a „para-groteszk”

A járvány hatására megmutat- kozó test elemzése a testfenomenológia új útjait és belátásait is eredményezi. Ezen új testfilozófia kulcs- fogalmai a virális testmező és az aura, a hibrid és a mixtúra, az efemer és a köztes test, az testállapot és a k…

Cogitatum
Kicsák Lóránt
2023

Közösség, önvédelem, önkorlátozás − Az autoim- munitás és autoimmunizáció etiko-politiko-ontologikája I.

Főleg ellenérzést vált ki az olyan beszéd, melyben az autoimmunitás fogalma nem csak leírón számba veszi a saját immunitással szembe- ni fellépés rendkívül összetett jelenségeit, hanem előírásként az autoimmunizáció folyamatának beindí- t…

Cogitatum
Horváth Eszter
2023

Humán, inhumán, poszthumán – a pislákoló értelem korában

A járvány korunk szellemiségének kórtünete, állította. A szó szerint „lélegzetelállító” vírus korunk lélegzetelállító szellemtelenségének legnyersebb, legbrutálisabb megnyilvánulása.

Limes
Fodor Péter
2023

A Dibiasky-szindróma
Megjegyzések a koronavírus-járvány mozgóképi emlékezetéről

A COVID-19 okozta világjárvány mozgóképi archiválásából a napjainkban egyre nagyobb piaci súllyal bíró streamingszolgáltatók és tartalomgyártók igyekeztek derekasan kivenni a részüket, főkép- pen a manapság reneszánszát élő dokumentumfilm zsánerét m…

Limes
Gyuris Norbert
2023

A szimuláció vége: a vírusválság allegóriája

A krízist három terület, a szimuláció, a szingularitás és a temporalitás metszéspontjában helyezi el, és a krízis szingularitását, valamint az abból adódó temporális jellegzetes- ségeket egy filmi szövegben vizsgálja, amelyet a Covid-19 allegóriájá…

Limes
Koltay Tibor
2023

Az infodémia és az írástudások

Az infodémia kezelésének fontos pillére az adat- és információcsere folyamatos nyomon követé- se és mintázatainak elemzése.

Limes
Kis Miklós
2023

A Covid-19 járvány hatása az ember-robot kapcsolatok jövőjére

A termelékenység növekedése kezdetben leginkább a szerszámok tökéletesítését jelentette, ami kiegészült a munkaszervezés, illetve a munkafolyamatok optimalizálásával, majd átcsapott valami másba, amit úgy hívunk: robotizáció.

Ars
Széplaky Gerda
2023

Pestis – sebek nélkül
Betegségreprezentáció a keresztény képzőművészetben

Miért tapasztaljuk azt, hogy a 20. századi művészeti paradigmaváltás előtt a különféle ikonikus ábrázolásokon a betegség a maga valós fizikai tüneteivel többnyire nem jelent meg, vagy ha igen, csak szimbolikusan, átértelmezve, megszépítve?

Ars
Kricsfalusi Beatrix
2023

A vírusok háborúja Válság, járvány és teatralitás posztpandémiás távlatairól

2020 márciusában az új típusú koronavírus terjedését feltartóztatni hivatott járványügyi rendel- kezések világszerte szigorú tiltás alá helyezték a gyülekezés színházként intézményesült és elismert formáit is.

Ars
Körömi Gabriella
2023

„... a pestisnek is megvan a maga jótéteménye”. Az újrakezdés lehetőségei Camus A pestis, Giono Huszár a háztetőn, Le Clézio ’A karantén’ c. regényeiben

Alig két évvel a pandémia kitörése után már olvashatunk olyan szépirodalmi műveket, amelye- ket a koronavírus-járvány ihletett, és amelyeket kétség kívül továbbiak követnek majd a közeli vagy távolabbi jövőben.

Ars
Maczák Ibolya
2023

Maradj otthon! Padányi Bíró Márton pestis idején mondott prédikációja 1739-ből

Hasonló körökből indult ki a „vesztegmaradás”, illetve ezzel szoros összefüggésben a tánc tilal- mának javaslata is, hiszen sokan ezt is a pestis egyik okozójának tartották.

Szerkesztő:
Kicsák Lóránt, Körömi Gabriella, Kusper Judit, Széplaky Gerda

A borító Nicolas Poussin: Az ashdodi pestis (1630) c. művének felhasználásával készült.